Implantologia

ARTIMEDICA Holistyczne Centrum Implantologii, Ortodoncji i Protetyki, prowadzona przez lek. stom. Janinę Tęczę, specjalizuje się w implantologii i estetycznej odbudowie protetycznej na implantach, czyli implantoprotetyce.

Aby zachować piękny uśmiech, konieczne jest uzupełnienie braków w uzębieniu. Najnowocześniejszą i najlepszą metodą odbudowy utraconych zębów – zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym – jest:

 • przeprowadzenie zabiegu implantacji,
 • wykonanie koron ceramicznych na implantach.

Dzięki zastosowaniu tej metody:

 • uzyskujemy znakomity efekt estetyczny – naturalny wygląd uzębienia,
 • przywracamy zębom całkowitą funkcjonalność,
 • unikamy konieczności szlifowania zębów sąsiednich,
 • nie dopuszczamy do zaniku kości w miejscu utraconego zęba, a przez to zapobiegamy osłabieniu i deformacji zębów sąsiednich,
 • zapewniamy pacjentowi pełen komfort fizyczny i psychiczny.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą galerią przypadków.

Dlaczego należy uzupełnić braki w uzębieniu?

Konsekwencją utraty jednego lub więcej zębów jest proces zmian prowadzący do estetycznych i fizycznych defektów ogólnego wyglądu twarzy i zaburzeń funkcji żucia przy spożywaniu pokarmów.

Defekty estetyczne utraty zębów:

 • powstanie luki w uzębieniu (luki w uśmiechu),
 • „wędrówka” (przechylanie i obracanie się) zębów sąsiednich oraz „wydłużanie się” dążących do kontaktu zębów przeciwstawnych,
 • defekty będące skutkiem zaniku tkanki kostnej w miejscu braku w uzębieniu; twarz nabiera cech starczych, takich jak:
  • niepełny uśmiech,
  • skrócenie dolnego odcinka twarzy,
  • zapadnięcie się warg,
  • tworzenie się zmarszczek w okolicy ust.

Defekty czynnościowe braków w uzębieniu:

 • osłabienie pozostałych zębów, szczególnie zębów sąsiadujących z luką w uzębieniu,
 • wynikające z osłabienia zębów zaburzenie funkcji żucia przy spożywaniu pokarmów,
 • zaburzenia funkcji mowy.

Defekty czynnościowe braków w uzębieniu:

 • osłabienie pozostałych zębów, szczególnie zębów sąsiadujących z luką w uzębieniu,
 • wynikające z osłabienia zębów, zaburzenie funkcji żucia przy spożywaniu pokarmów,
 • zaburzenia funkcji mowy.

Z chwilą utraty zęba lub zębów rozpoczyna się proces stopniowego rozpadu tkanki kostnej w miejscu luki w uzębieniu. To naturalna reakcja naszego organizmu. Niepotrzebne (niewykorzystywane) tkanki ulegają atrofii, czyli zanikowi.

Przy pełnym uzębieniu siły żucia przenoszone są przez zęby na kość szczęki, stanowiące ich podporę, miejsce zakotwiczenia. Gdy zębów zabraknie, kość nie spełnia już swojej podporowej funkcji i rozpoczyna się proces jej zaniku.

Pozostałe w szczęce zęby stają się słabsze i podatne na uszkodzenia. Muszą one bowiem przyjąć znacznie większe obciążenia, by skompensować funkcje zębów utraconych, przy jednoczesnej utracie podparcia zębów bocznych i osłabieniu wyrostka zębodołowego, w którym są osadzone.

Rozpad tkanki kostnej v. możliwość implantacji

Jeśli odpowiednio szybko nie zatrzymamy procesu zaniku kości wyrostka zębodołowego, to konsekwencje estetyczne i czynnościowe będą coraz poważniejsze. Jednocześnie coraz trudniejsze i bardziej skomplikowane będzie ewentualne przeprowadzenie zabiegu implantacji.

Ząb a implant

Zabieg implantacji i wykonanie koron pełnoceramicznych na implantach to najnowocześniejsza, dająca najlepsze efekty estetyczne i funkcjonalne metoda uzupełniania braków w uzębieniu.

Implant dentystyczny z koroną protetyczną to jedyne rozwiązanie w stomatologii, które nie maskuje braku zębów, a odtwarza je – w pełni przywracając ich funkcje i naturalny wygląd.

Implanty to niewielkie tytanowe śruby, które umieszcza się w kości szczęki – w miejscu korzeni utraconych zębów – tworząc tym samym podbudowę dla nowej porcelanowej korony protetycznej, która na stałe zostaje na nim osadzona.

Przy zabiegach implantacji stosujemy wyłącznie sprawdzone i przebadane systemy implantologiczne Biomet3i o najwyższej jakości i długoletniej historii klinicznej.

Po zabiegu pacjent otrzymuje paszport implantologiczny w razie potrzeby gwarantujący pomoc implantologiczną u każdego partnera Biomet3i w Polsce i na całym świecie. Jest on równocześnie świadectwem praw gwarancyjnych, których szczegóły przedstawimy podczas wstępnej wizyty konsultacyjnej.

Dzięki zabiegom implantacji i osadzeniu koron protetycznych na implantach:

 • powraca estetyka uśmiechu, a pacjent może znowu rozmawiać i śmiać się bez skrępowania,
 • poprawia się komfort fizyczny i psychiczny pacjenta, ponieważ implanty:
  • są mocno zakorzenione i zachowują się jak własne, naturalne zęby,
  • w pełni odtwarzają funkcje utraconych zębów,
  • eliminują dyskomfort związany z zastosowaniem protez ruchomych,
  • nie wymagają zastosowania klejów protetycznych,
  • nie zmuszają do ograniczeń w spożywaniu różnorodnych pokarmów.
 • luki w uzębieniu znikają bez konieczności szlifowania zębów sąsiadujących, co jest niezbędne przy zastosowania innych rozwiązań protetycznych (np. mostów),
 • zapobiega się zanikowi kości w miejscach po utraconych zębach,
 • powraca naturalny kontur dziąseł,
 • policzki i wargi zostają naturalnie podparte (nie zapadają się),
 • twarz odmładza się.

Implanty dentystyczne z koroną protetyczną mogą być stosowane u większości osób dorosłych. W niektórych jednak przypadkach określone uwarunkowania medyczne mogą zmniejszać skuteczność leczenia implanto-protetycznego. Dlatego bardzo ważną częścią procesu leczenia jest jego pierwszy etap, czyli konsultacja, diagnostyka i przygotowanie planu leczenia.

Każdy przypadek jest inny i metody osiągnięcia oczekiwanego efektu różnią się od siebie. Bazując na fachowej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu, przygotujemy indywidualny plan leczenia odpowiedni do potrzeb pacjenta i omówimy go szczegółowo jeszcze przed zabiegiem.

Wskazania i przeciwwskazania do wszczepienia implantów

U zdrowych osób dorosłych zazwyczaj nie ma przeciwwskazań do stosowania implantów dentystycznych z koroną protetyczną. Niestety w niektórych przypadkach leczenie tego typu może być mało skuteczne lub nawet niewskazane.

Wskazania do wszczepienia implantów:

 • zarówno pojedyncze, jak i rozległe braki zębowe,
 • całkowite bezzębie szczęki lub żuchwy,
 • brak zawiązka/zawiązków zębów stałych,
 • nietolerowanie tradycyjnych protez wyjmowanych.

Przeciwwskazania do wszczepienia implantów:

Uwarunkowania bezwzględne

(wykluczające możliwość leczenia implantologicznego)

 • ciężkie choroby ogólnoustrojowe (m. in. nowotwór, nieustabilizowana cukrzyca, spowolnione gojenie ran, osteoporoza, hemofilia, reumatyzm, choroba Parkinsona, AIDS, alkoholizm),
 • radio-/chemioterapia,
 • choroby psychiczne,
 • zła higiena jamy ustnej,
 • brak miejsca w zwarciu (między zębami górnymi i dolnymi) na wykonanie przyszłej korony protetycznej na implancie,
 • ciąża.
Uwarunkowania względne

(podlegające konsultacji i indywidualnej ocenie stopnia ryzyka)

 • nałogowe palenie tytoniu,
 • nieleczone wady zgryzu (uniemożliwiające prawidłową implantację lub odbudowę protetyczną),
 • niedostateczna ilość kości w miejscu planowanego wszczepu,
 • niewystarczająca do umieszczenia implantów wysokość lub szerokość wyrostka zębodołowego szczęki lub żuchw,y
 • niezakończony okres wzrostu (wiek poniżej 16 lat).

Implanty i odbudowa protetyczna - proces leczenia

Leczenie implanto-protetyczne składa się z trzech zasadniczych etapów:

 • Diagnostyki i planowania leczenia,
 • Zabiegu chirurgicznego implantacji,
 • Etapu protetycznego – odbudowy protetycznej na implantach.

ETAP I. DIAGNOSTYKA I PLANOWANIE LECZENIA

To bardzo ważna część całego procesu leczenia, ponieważ każdy przypadek wymaga indywidualnej, pogłębionej konsultacji. Na ten etap składa się:

 • Zdefiniowanie oczekiwanego efektu zabiegów
 • Badanie ogólnego stanu zdrowia i stanu uzębienia

Podczas pierwszej wizyty konsultacyjnej przeprowadzamy wywiad ogólnomedyczny, aby uzyskać informacje na temat:

 • oczekiwań pacjenta wobec leczenia implanto-protetycznego,
 • ogólnego stanu zdrowia pacjenta,
 • przyjmowanych przez pacjenta leków,
 • nałogów (głównie palenia tytoniu).

Następnym krokiem jest dokładne badanie kliniczne jamy ustnej pacjenta:

 • tkanek miękkich,
 • zębów – ich stanu i ustawienia,
 • obszarów bezzębnych – szczególnie miejsca przyszłego wszczepu implantu.

W tym etapie rozważamy konieczność przeprowadzenia zabiegów dodatkowych – zabiegów profilaktycznych, leczenia zachowawczego, ortodontycznego i/lub periodontologicznego, chirurgicznego.

Badanie obrazowe (zdjęcie RTG i tomografia komputerowa)

W ramach badań obrazowych wykonujemy panoramiczne cyfrowe zdjęcie RTG i tomografię komputerową , na podstawie których oceniamy:

 • ilość i jakość kości w miejscu planowanej implantacji,
 • stan zębów sąsiednich,
 • rozmiar i położenie struktur anatomicznych mogących ograniczać nam pracę z implantami, m.in. położenie dna jamy nosowej, zatok szczękowych, położenie kanału nerwu zębodołowego dolnego czy otworu bródkowego.

W przypadku zdiagnozowania niewystarczającej ilości tkanki kostnej dla podtrzymania i stabilizacji implantu, zdecydujemy o ewentualnej konieczności przeprowadzenia zabiegów dodatkowych w celu odbudowy utraconej kości. Wówczas zabieg implantacji może być poprzedzony np. zabiegiem podniesienia dna zatoki szczękowej, zabiegiem sterowanej regeneracji kości lub inną procedurą chirurgiczną niezbędną w danym przypadku.

Diagnostyka zgryzu

Jednym z elementów etapu diagnostyki i planowania leczenia jest ustalenie, czy pacjent nie cierpi na chorobę okluzyjną, która:

 • polega na niewłaściwej pracy aparatu zgryzu,
 • jest dziś jednym z częstych powodów niszczenia i utraty zębów,
 • bywa szkodliwa bardziej niż próchnica.

W przypadku pacjentów cierpiących na tę chorobę, zęby górnej i dolnej szczęki stykają się w niewłaściwy sposób. Naprężone w efekcie tego mięśnie, poruszając żuchwą, niszczą i ścierają zęby. U osób cierpiących na tę dolegliwość nowe korony i mosty protetyczne pękają. Lekarze nie prowadzący kompleksowej diagnostyki przed przystąpieniem do prac implantoprotetycznych czasami kilkukrotnie powtarzają zakładanie mostów i koron, nie dostrzegając, że prawdziwa przyczyna ich niszczenia tkwi w nieprawidłowym zgryzie pacjenta.

Określenie stanu zdrowia aparatu zgryzu jest w ARTIMEDICE jednym z elementów etapu przygotowania do leczenia implantoprotetycznego.

Analiza możliwych do zastosowania wariantów leczenia oraz przygotowanie szczegółowego planu leczenia z jego wyceną

Bazując na fachowej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu, przygotujemy dla Państwa indywidualny, odpowiedni do potrzeb plan leczenia i szczegółowo omówimy go jeszcze przed zabiegiem.

ETAP II. LECZENIE CHIRURGICZNE (ZABIEG IMPLANTACJI)

W drugim etapie leczenia wykonujemy zabiegi chirurgiczne związane z umieszczeniem implantu w kości.

Pierwszą częścią zabiegu jest nacięcie dziąsła i odsłonięcie kości. Dopiero na tym etapie chirurg może dokonać ostatecznej oceny warunków do dalszego postępowania.

Następnie chirurg wykonuje otwór w kości szczęki i umieszcza w nim implant. Zabieg odbywa się zwykle w znieczuleniu miejscowym i trwa od 30 do 120 minut, w zależności od ilości implantów i zabiegów dodatkowych.

Umieszczone w kości implanty zostają całkowicie przykryte błoną śluzową i żadna ich część nie jest widoczna w jamie ustnej.

Rys. Przebieg zabiegu implantacji

Umieszczone w kości implanty zostają całkowicie przykryte błoną śluzową i żadna ich część nie jest widoczna w jamie ustnej.

Rys. Umieszczenie implantów w kości

Osteointegracja implantu

Na czas gojenia się tkanek wokół implantu – procesu osteointegracji (zrastania się tkanek kości z implantem) – wykonujemy tymczasowe uzupełnienie protetyczne, by estetycznie wypełnić lukę po brakującym zębie przed zastosowaniem ostatecznej korony porcelanowej na implancie.

Po 7-14 dniach od zabiegu zdejmujemy szwy.

Integracja wszczepu z kością następuje w ciągu 3-6 miesięcy. Po tym okresie przeprowadzamy kolejny zabieg polegający na odsłonięciu implantów i założeniu śrub gojących. Kształtują one dziąsło i umożliwiają przymocowanie do implantu porcelanowej korony zęba.

W niektórych przypadkach możliwe jest założenie śrub gojących lub łącznika protetycznego na implancie już podczas pierwotnego zabiegu wszczepienia implantu. Mówimy wówczas o jednoetapowym leczeniu chirurgicznym.

Rys.Implanty po wszczepieniu ze śrubami gojącymi

Implantacja natychmiastowa

W niektórych przypadkach możliwe jest wszczepienie implantu bezpośrednio w zębodół powstały po usunięciu korzenia zęba. Mówimy wówczas o implantacji natychmiastowej.

Rys. Przebieg implantacji natychmiastowej

Przesłankami do zastosowania implantacji natychmiastowej są:

 • prawidłowy zębodół – otoczony zdrową i grubą tkanką kostną,
 • atraumatyczna ekstrakcja – przeprowadzona bez uszkodzenia tkanki kostnej zębodołu,
 • brak ostrego procesu zapalnego,
 • odpowiednie warunki anatomiczne,
 • odpowiedni kształt tkanek miękkich<./li>

Podstawowe korzyści implantacji natychmiastowej to:

 • połączenie zabiegu ekstrakcji i implantacji (minimalna inwazyjność zabiegu oraz szybsze gojenie),
 • ograniczenie liczby wizyt pacjenta w klinice i tym samym skrócenie całkowitego czasu leczenia (o ok. 3 miesiące),
 • możliwość zachowania pierwotnego poziomu tkanek kostnych,
 • możliwość wykonania natychmiastowej korony tymczasowej (natychmiastowe obciążenie wszczepionego implantu).

Podczas implantacji może zaistnieć konieczność wypełnienia przestrzeni między implantem a ścianą zębodołu kością pacjenta lub materiałem kościozastępczym (np. Bio-Oss) oraz pokrycie jej specjalną membraną typu Bio-Gide. W takich przypadkach czas leczenia zostaje wydłużony do ok. 6 miesięcy.


ETAP III. IMPLANTOPTOTETYKA

Po wygojeniu się tkanek wokół śrub gojących lekarz rozpoczyna najważniejszą dla finalnego efektu estetycznego część leczenia – odbudowę protetyczną korony zęba na implantach.

Rys. Łączniki implantu – stanowią podstawę dla odbudowy protetycznej

Podczas tego etapu do implantów mocowane są specjalne łączniki wykonane z tytanu lub tlenku cyrkonu, które stanowią podstawę dla dalszej protetycznej odbudowy korony zębów.

Lekarz we współpracy z profesjonalną pracownią protetyczną przygotowuje odpowiednie estetyczne uzupełnienie protetyczne (koronę protetyczną lub most) i cementuje je na łączniku.

W ten sposób ząb zostaje odbudowany bez konieczności szlifowania zębów sąsiednich, a – co bardzo ważne – obecność implantu zapobiega utracie kości w miejscu jego wszczepienia.

Rys. Osadzenie korony protetycznej na implancie z łącznikiem

Od tej chwili można cieszyć się pięknym, pełnym uśmiechem i ponownie gryźć nawet twarde orzechy!


Odbudowa protetyczna kilku zębów na implantach

W przypadku braku kilku zębów odpowiednio do indywidualnych uwarunkowań i założonego planu leczenia stosujemy dwa rozwiązania:

 • most protetyczny przytwierdzony do implantów,
 • odrębne korony na implantach wszczepionych w miejscu każdego braku.

Krok po kroku – odbudowa protetyczna kilku zębów na implantach

 • Brak zębów bocznych w żuchwie (tzw. brak skrzydłowy)

 • Implanty są wszczepiane w kość żuchwy – nie naruszają zębów sąsiednich

 • Odrębne estetyczne korony porcelanowe zostają osadzone na implantach w miejscu każdego braku

 • Most protetyczny jest przytwierdzany do implantów

 • Estetyczne uzupełnienia: korony lub most osadzone na implantach funkcjonują, wyglądają i są odczuwalne jak prawdziwe zęby

Odbudowa protetyczna bezzębnej szczęki lub żuchwy

Leczenie implanto-protetyczne jest również najlepszym rozwiązaniem w przypadku całkowitego braku uzębienia w górnej lub dolnej szczęce.

Aby estetycznie odbudować całkowity brak uzębienia i jednocześnie zapewnić pełną funkcjonalność zgryzu, proponujemy zastosowanie jednego z następujących wariantów:

Proteza całkowita (most) przytwierdzona na stałe do kilku implantów (od 4 do 8)

Proteza mocowana na stałe zdecydowanie zwiększa komfort jej użytkowania. Siły żucia są przenoszone na kość, co chroni ją przed zanikiem. W każdej chwili lekarz dentysta może odkręcić protezę, by ją zbadać i oczyścić w trudno dostępnych miejscach.

Proteza nakładkowa (wyjmowana) typu overdenture, przymocowana do minimum dwóch lub więcej implantów za pomocą elementów kotwiczących

Protezy nakładkowe (overdentures) to uzupełnienia spełniające wymogi estetyczne, chroniące kości szczęk przed zanikiem oraz zapewniające satysfakcjonujący komfort dla pacjenta. Mocowane są one na korzeniach własnych zębów pacjenta lub implantach za pomocą zatrzasków, magnesów, koron teleskopowych lub zespoleń belkowych.

Rys. Odbudowa protetyczna bezzębnej szczęki

Warunkiem koniecznym użytkowania protez jest utrzymanie idealnej higieny jamy ustnej i regularne zgłaszanie się na wizyty kontrolne!

Tymczasowe uzupełnienia protetyczne

Aby zapewnić pacjentowi estetyczny wygląd i komfort psychiczny również w trakcie procesu leczenia implantologiczno-protetycznego, na czas gojenia się tkanek wokół implantu i procesu osteointegracji (zrastania się tkanek kości z implantem), wykonamy tymczasowe uzupełnienie protetyczne (korony, most adhezyjny lub protezę). W ten sposób estetycznie wypełnimy tymczasowo lukę po brakującym zębie przed zastosowaniem ostatecznej korony porcelanowej na implancie.

Jeżeli pacjent użytkował przed zabiegiem protezę, na czas gojenia się implantów możemy ją odpowiednio zmodyfikować, by przed obciążeniem wszczepionych implantów docelowym uzupełnieniem protetycznym pełniła funkcję uzupełnienia tymczasowego.

Odbudowa kości – podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift)

Do skutecznego przeprowadzenia zabiegu implantacji niezbędna jest odpowiednia ilość i jakość kości w planowanym miejscu wszczepienia implantu.

W wielu przypadkach ze względu na jej niewystarczającą ilość lub niesprzyjającą zabiegowi strukturę kości konieczne jest przeprowadzenie zabiegów dodatkowych rekonstrukcji kości.

Do zaniku kości przyczyniają się:

 • zbyt długi okres od momentu utraty zębów do momentu poddania się zabiegowi implantacji (z biegiem lat następuje proces stopniowego zaniku wyrostka kostnego zarówno żuchwy, jak i szczęki); optymalny okres na wszczepienie implantu to 3-6 miesięcy po ekstrakcji zęba,
 • utrata zęba w następstwie urazu mechanicznego,
 • utrata zęba w wyniku choroby przyzębia (paradontozy),
 • stany zapalne okołowierzchołkowe,
 • skomplikowane i traumatyczne ekstrakcje, podczas których doszło do uszkodzenia tkanki kostnej zębodołu,
 • długie użytkowanie osiadających protez częściowych lub całkowitych, niekorzystnie przenoszących siły nacisku przez dziąsło na kość, powodując jej recesję (zanik).

Stosujemy następujące techniki rekonstrukcji tkanki kostnej niezbędnej do przeprowadzenia zabiegów implantacji:

 • sterowaną regenerację kości i sterowaną regenerację tkanek z użyciem biomateriałów np. Bio-Oss i Bio – Gide,
 • autoprzeszczep,
 • rozszczepianie wyrostka szczęki lub żuchwy (ridge splitting),
 • kondensację (metoda osteotomowa),
 • osteodystrakcję,
 • augmentację typu olany,
 • podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift).

Rys. Przebieg zabiegu podniesienia dna zatoki (Sinus Lift) przed zabiegiem implantacji


 

Postępowanie po wszczepieniu implantów

Po zabiegu implantacji należy ściśle stosować się do zaleceń lekarza, a przy okazji rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące postępowania pozabiegowego.

Zwykle lekarz zaleca, by:

 • przyjmować antybiotyki i środki przeciwbólowe ściśle według jego wskazówek,
 • w początkowym okresie pozabiegowym stosować zimne okłady,
 • w ciągu 2 godzin po zabiegu powstrzymywać się od spożywania pokarmów i płynów,
 • do momentu usunięcia szwów podczas szczotkowania zębów omijać okolicę operowaną; aby zapobiec odkładaniu się płytki nazębnej, zalecamy stosowanie płynów do płukania jamy ustnej zawierających 0,1 % chlorheksydyny (Corsodyl, Eludril),
 • po ok. 7-14 dniach zaleca się stosować specjalną, miękką szczoteczkę pozabiegową i zachować szczególną ostrożności w pobliżu rany,
 • stosować tzw. miękką dietę (unikać twardych pokarmów),
 • unikać gorących pokarmów i napojów,
 • rozgryzać pokarmy stroną przeciwną do operowanej,
 • w wyznaczonym przez lekarza okresie unikać wysiłku fizycznego,
 • uczęszczać na wizyty kontrolne,
 • przez kilka dni po zabiegu powstrzymać się od palenia i spożywania alkoholu,
 • nie korzystać z sauny, solarium itp.,
 • usunąć szwy 7-14 dni po zabiegu.

Regularna i dokładna higiena jamy ustnej pozwoli cieszyć się implantami przez długie lata!

Gwarancja na implanty

Po zabiegu pacjent otrzymuje paszport implantologiczny zapewniający w razie potrzeby pomoc implantologiczną u każdego partnera Biomet3i w Polsce i na całym świecie. Paszport implantologiczny jest świadectwem praw gwarancyjnych, których szczegóły przedstawimy podczas wstępnej wizyty konsultacyjnej.

Warunkiem zachowania praw gwarancyjnych jest:

  • doprowadzenie do końca pierwotnie zaplanowanego z pacjentem leczenia,
  • ścisłe stosowanie się do zaleceń lekarza,
  • utrzymywanie należytej higieny jamy ustnej,
  • stosowanie się do zaleceń dotyczących higieny i zasad użytkowania uzupełnień protetycznych,
  • zgłaszanie się na wizyty kontrolne
   • pierwszą w 2 tygodnie po zabiegu,
   • drugą po miesiącu,
   • kolejną po 3 miesiącach,
   • następne regularnie co 6 miesięcy.

Czy wszczepianie implantu jest bolesne?

Zabieg wszczepienia implantów jest całkowicie bezbolesny. Kość i dziąsło są znieczulone metodą tradycyjną bądź za pomocą specjalnego urządzenia elektronicznego SleeperOne, które analizuje opór tkanek i dostosowuje ciśnienie podawania środka znieczulającego tak, aby nie przekroczyło ono granicy odczuwania bólu.

Istnieje również możliwość wykonania zabiegu w sedacji płytkiej (sedacji wziewnej gazem rozweselającym) lub głębokiej (czyli w znieczuleniu ogólnym.

Każdego pacjenta odczuwającego lęk przed zabiegiem implantacji uspokajamy i zapewniamy, że jest to zabieg znoszony zdecydowanie lepiej niż zabieg usunięcia zęba. Gwarantujemy ograniczenie nieprzyjemnych doznań do minimum i profesjonalizm na najwyższym poziomie

Jak długo trwa zabieg wszczepiania implantów?

Zabieg wszczepienia implantów trwa zwykle od 30 do 90 minut – w zależności od rodzaju, miejsca i liczby implantów.

Czy po ustąpieniu znieczulenia pojawia się ból?

Po zabiegu chirurgicznym lekarz przepisze Państwu odpowiednie środki przeciwbólowe. Jeżeli zastosują je Państwo zgodnie z zaleceniami lekarza, dolegliwości bólowe i dyskomfort po zabiegu zostaną ograniczone do minimum.

Jak długo trwa okres leczenia implantologicznego i okres wygajania się implantów?

Proces osteointegracji, czyli zrastania się tkanek kości z implantem zwykle trwa:

   • od 2 do 3 miesięcy w przypadku wszczepienia implantu do kości żuchwy,
   • od 3 do 9 miesięcy w przypadku wszczepienia implantu do kości szczeki górnej.

Zazwyczaj dopiero po tym okresie możliwe jest obciążenie implantów uzupełnieniem protetycznym. Na czas gojenia się tkanek wokół implantu wykonujemy tymczasowe uzupełnienie. 7-14 dni po zabiegu implantacji usuwamy szwy zabezpieczające ranę.

Po okresie integracji implantu z tkanką kości przeprowadzamy zabieg odsłonięcia implantów i założenia śrub gojących. W niektórych przypadkach możliwe jest założenie śrub gojących na implancie już podczas pierwotnego zabiegu wszczepienia implantu.

2-4 tygodnie po wygojeniu i ukształtowaniu się tkanek dziąsła wokół śrub gojących możliwe jest rozpoczęcie najważniejszej dla zagwarantowania doskonałego efektu estetycznego części leczenia – odbudowy protetycznej korony zęba na implantach.

Odbudowa protetyczna korony zęba (zębów) na implantach wymaga 2-4 wizyt w klinice i trwa zwykle kilka dni.

W jaki sposób należy dbać o implanty?

O implanty zębowe należy dbać tak samo, jak o własne zęby.

Implanty są one osadzone w jamie ustnej, gdzie warunki są zmienne – pojawiają się następujące wraz z wiekiem zmiany fizjologiczne, schorzenia ogólnoustrojowe i inne. Dlatego bardzo ważne są wizyty kontrolne po zakończonym leczeniu według podanego wyżej harmonogramu.

Co się stanie, jeśli organizm odrzuci implant?

W międzynarodowych badaniach klinicznych wskaźnik pozytywnej integracji implantu z kością wynosi 98% w 3 lata po zabiegu i 95% w pięć lat po zabiegu.

Jeżeli implant zostanie odrzucony przez organizm, należy go usunąć i odczekać, aż zagoi się miejsce po jego usunięciu. W większości przypadków możliwe jest wykonanie ponownego zabiegu implantacji w tym samym miejscu.

Skip to content