Chirurgia stomatologiczna
Leczenie
Chirurgia stomatologiczna

W Holistycznym Centrum Implantologii, Ortodoncji I Protetyki ARTIMEDICA wykonujemy wszystkie zabiegi chirurgiczne okolic jamy ustnej, które nie wymagają hospitalizacji.

Chirurgia stomatologiczna to dziedzina medycyny zajmująca się operacyjnym leczeniem jamy ustnej i twarzoczaszki.

Przez pacjentów kojarzona jest najczęściej z ekstrakcją zębów, tymczasem dzięki obecnemu rozwojowi medycyny i zastosowaniu nowoczesnych technologii i materiałów udaje nam się ograniczyć liczbę zabiegów ekstrakcji do minimum.

W pierwszej kolejności staramy się chronić naturalne zęby naszych Pacjentów.


 

Przygotowanie do zabiegu chirurgicznego: tomografia

Obraz tomograficzny umożliwia lekarzowi postawienie wczesnej trafnej diagnozy i odpowiednie przygotowanie planu leczenia.

Zabiegi chirurgiczne wymagają wyjątkowej precyzji i postawienia wczesnej trafnej diagnozy. Nieodłącznym narzędziem w planowaniu i odpowiednio wczesnym przygotowaniu planu leczenia jest badanie tomograficzne.

W klinice ARTIMEDICA wykorzystujemy w tym celu Tomografię komputerową 3D wiązki stożkowej CBCT. Na chwilę obecną jest to najdokładniejsza metoda bezinwazyjnego diagnozowania. Pozwala na stworzenie rzeczywistego trójwymiarowego obrazu tkanek wewnętrznych badanego obszaru.


 

Znieczulenia w chirurgii stomatologicznej

Aby zapewnić Pacjentowi maksimum komfortu, wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej wykonujemy w znieczuleniu.

Zabiegi odbywają się w znieczuleniu miejscowym. By poprawić ich skuteczność i komfort pacjenta, wykorzystujemy specjalistyczny komputerowy system podawania środka znieczulającego SleeperOne i/lub sedację wziewną gazem rozweselającym.

Implantacja – wszczepienie implantów

Implantacja jest najnowocześniejszą i najlepszą metodą odbudowy utraconych zębów – zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym.

Implantacja to zabieg chirurgiczny polegający na umieszczeniu implantu w kości. Stanowi on drugą po diagnostyce część leczenia implanto-protetycznego, przed odbudową protetyczną na implantach.

Rys. Przebieg zabiegu implantacji

W pierwszej fazie zabiegu implantacji wykonuje się nacięcie dziąsła i odsłania się kość. W dalszej części zabiegu chirurg wykonuje otwór w kości szczęki i umieszcza w nim implant. Zabieg odbywa się zwykle w znieczuleniu miejscowym i trwa od 30 do 120 minut, w zależności od liczby implantów i zabiegów dodatkowych.

Chirurgia plastyczna dziąseł - chirurgia periodontologiczna

Piękny uśmiech to nie tylko piękne zdrowe zęby, ale również otaczające je zdrowe i piękne tkanki przyzębia. Zadaniem chirurgii periodontologicznej jest wspomaganie leczenia zachowawczego schorzeń tkanek otaczających zęby, tj. przyzębia.

Chirurgia plastyczna dziąseł to:

 • likwidacja uśmiechu dziąsłowego – tzw. gummy smile,
 • wydłużenie klinicznej korony zęba,
 • pokrycie recesji dziąsłowych,
 • podcięcie wędzidełka wargi górnej i języka – frenulektomia,
 • gingiwoplastyka,
 • plastyka dziąsła i wyrostka kostnego,
 • zabiegi regeneracyjne z użyciem biomateriałów kościotwórczych,
 • poszerzenie strefy dziąsła rogowaciejącego,
 • plastyka lub pogłębienie przedsionka jamy ustnej,
 • inne.
Ekstrakcja - usunięcie zęba

Ekstrakcja zęba to zabieg chirurgiczny, podczas którego usuwa się ząb z zębodołu – wykonywany jest w ostateczności, gdy nie istnieje możliwość zastosowania innego leczenia.

Wskazaniem do usunięcia zęba jest:

 • całkowite zniszczenie zęba przez proces próchnicowy i jednocześnie brak możliwości jego leczenia,
 • poważny uraz mechaniczny (pionowe pęknięcie) i brak możliwości leczenia zachowawczego lub protetycznego,
 • wskazania protetyczne lub ortodontyczne.

Ekstrakcje zębów zatrzymanych dotyczą zębów, które osiągnęły już swój rozwój, ale nie są całkowicie wyrznięte. Mogą być całkowicie lub częściowo niewidoczne w jamie ustnej. Najczęściej są to zęby mądrości (ósemki), kły górne, zęby nadliczbowe i dodatkowe. Nie zawsze istnieje konieczność ich usunięcia.

Zęby zatrzymane kwalifikują się do ekstrakcji, czyli usunięcia, gdy:

 • powstanie stan zapalny w tkankach otaczających dany ząb,
 • są przyczyną toczących się stanów zapalnych w zębach sąsiednich,
 • utrudniają prawidłowy wzrost zębów (zęby nadliczbowe i dodatkowe),
 • są przyczyną dolegliwości bólowych spowodowanych uciskiem np. na zęby sąsiednie,
 • istnieją wskazania protetyczne lub ortodontyczne.

 

Hemisekcja i radektomia

Hemisekcja i radektomia dotyczą zębów wielokorzeniowych, są zabiegami chirurgicznymi pozwalającymi, przy sprzyjających okolicznościach, na uratowanie zęba „spisanego na straty”.

W przypadku zębów wielokorzeniowych istnieje szansa na zachowanie tej części zęba, która nie została objęta procesem zapalnym.

 • Hemisekcja – zabieg polegający na odcięciu korzenia, przy którym toczy się proces zapalny wraz z częścią korony zęba; pozostałą połowę zęba zabezpiecza się uzupełnieniem protetycznym. Warunkiem przeprowadzenia hemisekcji jest prawidłowe leczenie endodontyczne i zdrowe tkanki otaczające pozostałą część zęba.
 • Radektomia – zabieg polegający na usunięciu tylko korzenia objętego procesem zapalnym.

 

Resekcja wierzchołka korzenia

Zabieg resekcji pozwala uratować ząb przed ekstrakcją.

Resekcja wierzchołka korzenia zęba polega na usunięciu wierzchołka korzenia zęba wraz ze zmianami zapalnymi. Korzeń zostaje zabezpieczony, a ubytek kostny (w razie konieczności) wypełniony biomateriałem kościozastępczym. Dzięki postępowi w leczeniu endodontycznym, zabieg ten wykonuje się stosunkowo rzadko, w przypadku:

 • braku możliwości prawidłowego leczenia kanałowego ze względów anatomicznych,
 • gdy powtórne leczenie (reendo) nie przynosi pożądanych rezultatów,
 • obecności zmian przywierzchołkowych, przy braku możliwości przeprowadzenia powtórnego leczenia endodontycznego (na zębie jest wykonana praca protetyczna, a w kanale osadzono wkład koronowo-korzeniowy),
 • gdy powstała torbiel korzeniowa o średnicy większej niż 8-10 mm.

 

Chirurgia przedprotetyczna i implantologiczna

Chirurgia przedprotetyczna i implantologiczna obejmuje zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej, mające na celu przygotowanie podłoża dla przyszłego implantu lub pracy protetycznej.

Przeprowadzenie tych zabiegów zapewnia poprawę warunków kostnych szczęki i żuchwy oraz odpowiednie ukształtowanie tkanek miękkich. Jest to niezbędne dla wykonania możliwie najbardziej funkcjonalnego, komfortowego i estetycznego uzupełnienia protetycznego. Najczęściej przeprowadzane zabiegi to:

 • pogłębienie/plastyka przedsionka jamy ustnej,
 • podcięcie wędzidełka wargi górnej,
 • rekonstrukcja/odbudowa wyrostka zębodołowego,
 • plastyka/poprawa kształtu wyrostka zębodołowego.
Skip to content