Leczenie kanałowe
Leczenie
Leczenie kanałowe

Właściwe przeprowadzenie leczenia kanałowego umożliwia zachowanie własnych zębów i przywrócenie im wszystkich funkcji, nawet w przypadku ich silnego uszkodzenia przez chorobę lub urazy mechaniczne, tak aby mogli się Państwo cieszyć własnym, naturalnym uśmiechem przez długie lata.

Endodoncja (leczenie kanałowe) to dział stomatologii zachowawczej zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń miazgi zęba oraz chorób tkanek okołowierzchołkowych. Pojęcie „endodoncja” pochodzi od greckich słów “endo” – wewnątrz i “odont” – ząb.

Problemy endodontyczne są najczęstszym (90%) powodem bólu zębów. Bezpośrednią ich przyczyną jest infekcja miazgi zębowej znajdującej się wewnątrz zęba.

W Holistycznym Centrum Implantologii, Ortodoncji i Protetyki ARTIMEDICA do leczenia endodontycznego przykładamy szczególną wagę.

Wyróżnia nas:

 • oczyszczanie kanałów maszynowe zamiast ręcznego,
 • wypełnianie kanałów termoplastyczną gutaperką w systemie OBTURA w przeciwieństwie do wypełniania ręcznego w większości gabinetów,
 • leczenie kanałowe z zastosowaniem mikroskopu, w przeciwieństwie do oka lub lupy w większości gabinetów.

Zastosowanie zaawansowanych urządzeń, nowoczesnych technik i materiałów daje nam niemal nieograniczone możliwości w zakresie leczenia endodontycznego.

Wskazania do leczenia endodontycznego

Zaleceniem do podjęcia leczenia endodontycznego może być rozprzestrzeniająca się próchnica, urazy mechaniczne, oraz/lub wskazania szczególne, związane z prowadzonym leczeniem protetycznym.

Głębokie ubytki próchnicowe:

 • prowadzące do tak zwanego próchnicowego obnażenia miazgi,
 • powodujące penetrację bakterii do wnętrza zęba i nieodwracalne zapalenie miazgi.

Zmiany endodontyczno-periodontologiczne (tzw. endo-perio):

 • niekiedy stany zapalne miazgi zęba i tkanek okołowierzchołkowych prowadzą do zmian chorobowych w przyzębiu (potocznie zwanych paradontozą); zdarza się również, że długotrwałe zapalenie dziąseł powoduje przenikanie bakterii do tkanek otaczających korzeń zęba, powodując zapalenie miazgi zęba.

Urazy mechaniczne:

 • złamanie korony zęba z obnażeniem miazgi,
 • złamanie korony zęba bez obnażenia miazgi, ale z brakiem możliwości jej odbudowy i koniecznością zastosowania wkładu koronowo-korzeniowego,
 • zwichnięcie zęba prowadzące do przerwania pęczka nerwowo-naczyniowego odżywiającego ząb.

Leczenie protetyczne:

 • niekiedy podczas leczenia protetycznego, aby osiągnąć planowany efekt, może zaistnieć potrzeba leczenia kanałowego zębów nieprawidłowo ustawionych w łuku zębowym (np. nadmiernie przechylonych czy zrotowanych).
Etapy leczenia kanałowego

Leczenie endodontyczne jest działaniem kilkuetapowym, pozwalającym na zachowanie własnego uzębienia i wszystkich jego funkcji.

Przygotowanie do zabiegu

Leczenie endodontyczne przeprowadzamy w znieczuleniu miejscowym. By zwiększyć komfort pacjenta, podczas podawania znieczulenia i podczas zabiegu wykorzystujemy specjalistyczny komputerowy system podawania środka znieczulającego Sleeper One i/lub sedacjĘ wziewną gazem rozweselającym. Czytaj więcej o Znieczuleniach >>

Zabezpieczenie pola zabiegowego koferdamem

Przed zabiegiem izolujemy ząb koferdamem – cieniutkim płatem gumy, zapobiegającym dostaniu się do pola zabiegowego śliny i bakterii.

Rys. Przebieg leczenia kanałowego

Opracowanie i oczyszczenie korzeni zęba

Na tym etapie otwieramy ząb i usuwamy zakażoną miazgę z komory i kanałów korzeniowych.

Następnie opracowujemy kanały korzeniowe z równoczesnym pomiarem ich długości, czyli:

 • poszerzamy kanały z zastosowaniem narzędzi maszynowych i ręcznych w celu usunięcia zakażonej zębiny korzeniowej,
 • równoczesne stosujemy specjalne płyny do płukania kanałów korzeniowych wspomagające usunięcie resztek zakażonej miazgi i bakterii.

W klinice ARTIMEDICA stosujemy precyzyjną maszynową technikę udrożnienia i oczyszczenia kanałów korzeniowych narzędziami NiTi ProTaper. Jej zastosowanie gwarantuje znacznie dokładniejsze i szybsze opracowanie kanałów korzeniowych zęba w porównaniu do powszechnie stosowanej techniki ręcznego udrażniania kanałów.

Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Leczenie kanałowe wymaga ogromnej precyzji. Z tego powodu w klinice ARTIMEDICA wykonujemy je najczęściej z użyciem mikroskopu diagnostyczno-operacyjnego.

Użycie mikroskopu w trakcie leczenia endodontycznego (tzw. kanałowego), dzięki wielokrotnemu powiększeniu pola pracy i doskonałemu oświetleniu, umożliwia lekarzowi:

 • lokalizację i leczenie wąskich kanałów i ich odgałęzień – szczególnie dodatkowych kanałów korzeniowych zęba, które w tradycyjnym leczeniu często bywają niewidoczne, a ich ewentualne pominięcie jest jedną z podstawowych przyczyn niepowodzeń leczenia endodontycznego;
 • perfekcyjne leczenie i wypełnienie zakrzywionych kanałów;
 • pokonywanie niedrożności wewnątrz kanału korzeniowego, który czasem bywa całkowicie zamknięty;
 • usuwanie złamanych narzędzi endodontycznych, wkładów koronowo-korzeniowych, twardych cementów wypełniających kanały (podczas leczenia reendo);
 • prawidłowe rozpoznanie i podjęcie właściwego leczenia kanałowego w przypadku niewidocznych gołym okiem pęknięć lub złamań tkanek zęba;
 • leczenie resorpcji i perforacji korzeni zębów;
 • leczenie przez korony i mosty protetyczne bez konieczności ich zdejmowania i niszczenia.

Wypełnienie kanałów

Po opracowaniu i oczyszczeniu wszystkich kanałów zęba, należy je wypełnić biokompatybilnym materiałem, zwanym gutaperką oraz zabezpieczyć ujścia kanałów korzeniowych przed kolejnym etapem leczenia – odbudową korony zęba.

Precyzyjne i szczelne wypełnienie kanałów zęba jest jednym z najistotniejszych etapów leczenia endodontycznego (kanałowego).Najnowocześniejszą techniką, gwarantującą szczelność wypełnienia jest stosowana przez nas technika wypełniania kanałów termoplastyczną gutaperką.Wykazuje ona znacznie większą skuteczność niż powszechnie stosowane ręczne wypełnianie kanałów w technice tzw. bocznej kondensacji gutaperki.

W klinice ARTIMEDICA w leczeniu endodontycznym stosujemy wyłącznie technikę wypełniania kanałów termoplastyczną gutaperką w systemie OBTURA – lidera wśród producentów urządzeń do endodoncji.


 

Odbudowa zęba

Aby przywrócić pełną funkcjonalność i estetykę zęba po zakończeniu leczenia kanałowego, należy dokonać jego odbudowy.

Aby przywrócić pełną funkcjonalność i estetykę zęba po zakończeniu leczenia kanałowego, dokonujemy jego odbudowy:

 • materiałem kompozytowym,
 • wypełnieniem typu inlay, onlay, overlay – w przypadku znacznego zniszczenia korony zęba.

W przypadku całkowitej utraty naturalnej korony zęba, konieczne może być zastosowanie wkładu koronowo-korzeniowy i korona protetycznej.


 

Ponowne leczenie kanałowe (reendo)

Ze względu na wymóg bezwzględnej precyzji, w klinice ARTIMEDICA powtórne leczenie kanałowe wykonuje wyłącznie specjalista z zastosowaniem mikroskopu diagnostyczno-operacyjnego KAPS.

Rewizję leczenia endodontycznego (tzw. re-endo), czyli ponownego leczenia kanałowego zęba przeprowadza się w przypadku gdy:

 • na zdjęciu rentgenowskim widoczne są zmiany w kości, które nie wygoiły się po wcześniejszym leczeniu kanałowym,
 • na zdjęciu rentgenowskim widoczne jest nieszczelne wypełnienie w kanałach korzeniowych,
 • doszło do zainfekowania już wypełnionych kanałów procesem próchnicowym toczącym się w koronie zęba.

Powtórne leczenia kanałowe jest bardziej skomplikowane, przez co i obciążone większym ryzykiem niepowodzenia w stosunku do pierwotnego leczenia endodontycznego. Polega ono na usunięciu materiału wypełniającego kanały, ponownym ich oczyszczeniu i ponownym szczelnym wypełnieniu.

Przeciwwskazania do leczenia kanałowego

Mimo szczerych chęci ze strony lekarzy specjalistów, istnieją okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie leczenia kanałowego.

W niektórych przypadkach lekarz nie może przeprowadzić leczenia kanałowego, ze względu na:

 • brak dostępu do kanałów,
 • pęknięcie korzenia,
 • brak możliwości szczelnej odbudowy korony.

Bardzo duży postęp technologiczny w tej dziedzinie – urządzenia, narzędzia, techniki i materiały nowej generacji – ograniczają takie przypadki do minimum i pozwalają ratować zęby, które jeszcze kilka lat temu byłyby skazane na usunięcie.

Jednak nawet w przypadku konieczności usunięcia zęba, współczesna stomatologia ciągle pozwala nam na wypełnienie braków w Państwa uzębieniu, w pełni zachowując przy tym funkcjonalność i estetykę.

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zabiegów z zakresu:

 • implantologii,
 • protetyki.

 

Zalecenia dla pacjentów po leczeniu kanałowym zębów

Utrzymywanie właściwej higieny jamy ustnej po leczeniu endodontycznym jest niezmiernie ważne!

Po leczeniu endodontycznym, podobnie jak po podstawowym leczeniu zachowawczym należy utrzymywać właściwą higienę jamy ustnej poprzez:

 • codzienne szczotkowanie,
 • codzienne oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych, (nicią, irygatorem itp.)
 • regularne przeglądy uzębienia, minimum co 6 miesięcy,
 • poddawanie się regularnym zabiegom profilaktycznym w klinice ARTIMEDICA.
Skip to content